Захариева: Защитаваме плажовете със специализирани карти за Зоните А и Б

Всичките 70 строителни разрешения за Карадере - невалидни

До края на месеца ще бъдат готови специализираните карти за Зони А и Б на всички черноморски плажове. Това обяви вицепремиерът по икономическата политика и министър на регионалното развитие и инвестиционното проектиране Екатерина Захариева на среща с представители на Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“ и Коалиция „За да остане природа в България“.

Срещата бе по инициатива на екологичните организации, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие. Причината е казусът със застрояването на девствените кътчета по Черноморието и по-специално - района на община Бяла. На нея присъстваха експерти от МОСВ, ДНСК и Агенцията по кадастър.

Вицепремиерът подчерта, че с приемането на специализираните карти и изготвянето на цялостните кадастрални карти дюните ще бъдат защитени от унищожаване. „Щастлива съм, че успях да реша този сериозен проблем. Това е тема, по която работя от 2009г.“, подчерта министър Захариева.

Тя информира природозащитниците, че по случая с „Карадере“ е извършена проверка от страна на ДНСК, която е установила, че всички издадени 70 строителни разрешения са с изтекъл срок и са невалидни. ДНСК е изпратила писмо до главния архитект на община Бяла, с което го предупреждава, че, ако издаде нови разрешителни за строеж, те ще бъдат отменени, ако не съответстват на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за опазване на околната среда.

По време на срещата стана ясно, че МОСВ е сезирало прокуратурата с искане за обявяване на нищожност на Подробния устройствен план на Бяла  - Север, тъй като няма извършена екологична оценка.

Бяха дискутирани и въпросите с възложения нов общ устройствен план на община Бяла, така че да се гарантира спазването на действащото законодателство в областта на устройството на територията и на околната среда.

Вицепремиерът Захариева се ангажира по случая с „Карадере“ МРР също да потърси възможности за прогласяване на нищожност на Подробния устройствен план на Бяла - Север на база на екологичната оценка, която трябва да е съобразена с кумулативния ефект от евентуалното застрояване. Ще бъде сезирано и Министерството на земеделието и храните да извърши проверка на  конкретни имоти, за да се провери дали е приключена процедурата по промяна на предназначението на земеделски земи и гори.

Борислав Сандов от Коалиция „За да остане природа в България“ изказа своите благодарности към вицепремиера Екатерина Захариева за волята и решимостта по отношение на свършената работа за запазване на „Корал“, дюните по Черноморското крайбрежие и казуса с „Карадере“. „Това бяха проблеми, тлеещи от много време и беше въпрос някои да положи усилия и решителност, за да бъдат разрешени“, посочи Сандов.