Разград ще се издържа от новородените лъвчета

Продават на търг с тайно наддаване трите лъвчета от зоокъта

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на трите лъвчета от разградския зоокът ще проведе Община Разград. Решението бе взето на заседание на Общинския съвет вчера, поради проявения интерес от цирк "Балкански" за закупуването на наскоро родените от лъвицата Рая мъничета. За продажбата гласуваха 22 общински съветници, като само един бе против, съобщи БТА.

Изготвена е пазарна оценка на лъвчетата от лицензиран оценител, въз основа на която началната тръжна цена ще бъде 1 800 лв. Трите лъвчета са от мъжки пол и са на възраст два месеца и половина, теглото на всяко едно от тях между 12 и 15 кг към момента на оценката. Височината им е по около 30-35 см. Те са със златист цвят, като две от тях имат и лек оттенък на пепел, с еднакво разположени черни точки по главата и в поясната част на гръбначния стълб, черни петна по ушите, черно петно в края на опашката.

Тръжната процедура ще бъде проведена при спазване на изискванията на чл.21 от Закона за защита на животните, който забранява внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на полумаймуни и маймуни от разред примати и на диви

котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове. Това допълнение бе одобрено по предложение на общинската съветничка Милена Орешкова. То обаче не изключва лъвчетата да бъдат продадени на цирк "Балкански", тъй като Законът за ветеринарно-медицинската дейност позволява отглеждането им там, заяви зам.-кметът Ценка Таракчиева.

Общинският съвет възложи на кмета на Община Разград да издаде заповед и да сключи договор със спечелилия търга за продажба на трите лъвчета.