ЕЦБ ще ни помага за промени в банковото законодателство

Включването на България към механизма за единен банков надзор е сред националните приоритети

При поискване от страна на България, Европейската централна банка е готова да предостави експертна помощ за подготвяне на възможни промени в банковото законодателство – след политически консенсус за необходимостта от такива. Това заяви вицепрезидентът на ЕЦБ Витор Констанцио. Той проведе среща с председателят на КФН Стоян Мавродиев, съобщиха от Комисията за финансов надзор.

Мавродиев и Констанцио разговаряха в рамките на работното посещение на председателят на КФН във Франкфурт на 30 октомври. Срещата бе в контекста на усилията на КФН, като член на Консултативния съвет за финансова стабилност (КСФС) и Европейския съвет за системен риск, да съдейства за запазване на финансовата стабилност в България и за намиране на оптимално решение за излизане от кризата с КТБ АД. 

Констанцио подчерта, че с оглед съхраняване на доверието във финансовата и в частност в банковата система, и минимизирането на дългосрочните отрицателни ефекти върху икономиката, в случаи, подобни на кризата с КТБ АД е целесъобразно да се търсят бързи и ефективни решения насочени към осигуряване на достъп на вложителите до техните гарантирани средства, които са блокирани. 

Стоян Мавродиев изрази мнение, че включването на България към механизма за единен банков надзор, както и възможно най-бързото присъединяване към Еврозоната трябва да са национални приоритети със стратегическо значение. Реализирането им ще спомогне за запазването на финансовата стабилност в страната и по-добра защита на икономиката й от сътресения, заяви той.

На срещата участва и Владимир Савов, член на КФН с ресор „Защита на потребителите на финансови услуги”.