Банди изсякоха горите, твърдят от „Синята планета“

Незаконният дърводобив достига 5 млн. куб. м

Незаконният добив в България достига 5 млн. куб. м от всички видове гори, включително държавните, общинските и частните имоти. Това означава ресурс от над 250 млн. лв. в сивия сектор. Данните са от мащабно разследване на сдружение „Синята планета” в почти всички големи дърводобивни масиви, като за заснемане от въздуха са използвани дронове, съобщиха от сдружението. Този анализ се различава значително от този на WWF /Световен фонд за дива природа/. Според тях 2 млн. кубика е незаконно отсечената дървесина в страната и сивият сектор печели от това 100 млн. лева, сочи докладът на WWF. Предвид тесните връзки между WWF и заместник-министъра на земеделието и храните, отговарящ за горите – Георги Костов, който е роднина на Тома Белев и съпругата му Весела Кавръкова, шефка на WWF, цифрите са силно занижени. Но въпреки това и те признават за голямата корупция при експедицията и транспорта на незаконната дървесина.

Схемата е, че с един превозен билет за един ден камион, натоварен с незаконна дървесина, прави няколко курса, а накрая в горското стопанство се отчита само една доставка. До сега всички проверки, възложени от Агенция по горите, дават отрицателен резултат, от което следва изводът, че в България незаконен добив на дървесина няма.

В един от районите, където сдружение „Синята планета” провежда наблюдение е община Ботевград, в който изследвания са правили и от WWF. Обобщените данни показват следното: 5 млн. куб. метра дървесина, разделени на 365 дни в годината, правят около 13 700 кубика на ден за цялата страна добив. Разделяме 13 700 на 170, колкото са горските стопанства в България и получаваме 80 кубика. Незаконният добив на  дървесина е 80 кубика на ден в едно горско стопанство, а според WWF цифрата е около 32 куб. м, което е също сериозно количество, но числото е най-малко два пъти по-голямо. Освен това в тази сума не влиза незаконно отсечената дървесина от частните и общинските гори, където проблемите са още по-големи.
Посочените по-горе цифри се отнасят за дървената мафия, които са организирани, добре платени, дори въоръжени и са подчинили горските стопанства чрез натиск и подкупи. Никой не може да каже достоверно каква е сечта, която извършват неорганизирани бракониери, физически лица от селата и малките градове.

Няма никакви взети мерки за незаконния дърводобив в страната въпреки многобройните сигнали, които са изпратени до зам.-министърът на земеделието с ресор „гори“ Георги Костов. Той продължава да поддържа директорите на редица горски стопанства в страната, назначени от кабинета „Орешарски“, въпреки че са кадри на ДПС и БСП. Сигнали за незаконни действия са внесени срещу ръководството и служителите на Държавно горско стопанство – Ботевград.

Сигналът е внесен от Сдружение „За Ботевград“, проф. Михаил Константинов и сдружение „Синята планета“. Той е подкрепен с писмени доказателства за това, че ръководството и служители на горското стопанство са действали в интерес на определени дърводобивни фирми и във вреда на горите в землището на Ботевград.