Нов закон за влоговете предлага по-широки гаранции

Улесняват достъпа до парите ни в банките в рамките на седмица

Финансовото министерство подготвя проект за изцяло нов Закон за гарантиране на влоговете.

Текстовете предвиждат изплащането на сумите до 100 000 евро да започва до 7 работни дни след като БНБ отнеме лиценз на банка или до 12 работни дни, след като Централната банка е установила, че дадена банка не може да отговори на вложителите си в кратки срокове, разясни bTV.

Новият закон предвижда и по-голяма защита на влогове свързани с продажба на имот, развод или пенсиониране. Законопроектът на финансовото министерство предвижда гаранцията за тези влогове да е до 250 000 лв. с максимален срок на защита три месеца.

Текстовете са синхронизирани с Европейската комисия и директиви, уточняват от финановото министерство.

Законопроектът е различен от текстовете, които Министерският съвет внесе като преходни и заключителни разпоредби в Законопроекта за актуализация на държавния бюджет. В последния е записано, че извън обхвата на гаранцията за влоговете до 100 000 евро остават договорите с индивидуални по-високи лихви към датата на сключване на договора, а не към датата на отнемане на лиценза на банката.

Промените в Закона за гарантиране на влоговете предвиждат и при проблем на дадена банка, хората да имат достъп до депозитите си в рамките на 7 дни.

Въвеждат се и нов тип гарантирани влогове, като за тях сумата която е сигурна ще е 250 000 лева, но и гаранцията ще е временна. Такива гаранции ще има за депозити свързани със специални събития.

Например, ако сме продали имот и сме депозирали парите в сметка която е специално описана като такава, то ще сме сигурни, че са ни гарантирани четвърт милион. Гаранцията ще важи 3 месеца.

Така страната ни спазва ангажимента към Брюксел да променим закона, така че да не се бави с месеци достъпът до влоговете. В противен случай рискуваме да бъдем санкционирани от ЕК.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен