Без оценки до четвърти клас

Това предвижда новият проектозакон за училищното образование

Без оценки до четвърти клас - това предвижда новият проектозакон за училищното образование, който ГЕРБ внесе в парламента. 

Учениците от началното училище няма да повтарят годината за слаб успех, но учителите ще има право да гонят учениците, ако пречат в час. Родителите трябва да бъдат информирани веднага, но вместо куп наказания за ученика, ще се сформира екип, който да изглади проблемите, разясни БНР.

Сегашният документ предвижда създаването на нов тип училище от 1 до 10 клас, а целта му е учениците от малките населени места да останат в домовете си до завършване на първия гимназиален етап. Началното образование остава до 4 клас, както е сега, но основното ще се завършва в 7-ми, а гимназията ще се дели на два етапа - от 8 до 10 и след това 11 и 12 клас.

Помощните училища в сегашния вид ще бъдат закрити. Вместо тях ще има центрове за подкрепа - предвижда още проектът.