Община Добрич ще разполага с близо 19 477 000 лева собствени приходи през новата година

Публичното обсъждане на проектобюджета е на 2 декември

Община Добрич ще разполага с 19 476 800 лева местни приходи през 2015-а, предвижда подготвеният проект за годишен бюджет.
Първоначалният план за местните приходи през 2014 година възлиза на 14 248 581 лева, сочи сравнението, пише БТА.
През новата година няма да бъдат променяни размерите на патентния данък, на данъка върху недвижимите имоти, върху превозните средства, таксата за битови отпадъци също се запазва.
Общината планира да подобри събираемостта и да акумулира от имуществени и други данъци 6 392 000 лева - с около 50 000 лева повече от тази година. Неданъчните приходи ще нараснат с 6.6 на сто - до 11 498 000 лева. Приходите от общински такси също трябва да отбележат ръст - от 1.6 на сто, а събраният ресурс се очаква да надхвърли 7 658 000 лева.
Публичното обсъждане на проектобюджета, който включва само собствените приходи и разходи за дейностите местна отговорност, ще се състои на 2 декември, съобщават от кметската управа.
Общината вече обяви открити телефони, на които също ще бъдат приемани предложения от граждани и неправителствени организации за годишната финансова рамка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен