Последен ден за кандидатстване по пчеларската програма

4,4 млн. лв. достига бюджетът

Днес - 28 ноември е последният ден за кандидатстване по четирите мерки  по Националната програма по пчеларство за Кампания 2015 г. в областните дирекции на ДФЗ.Бюджетът по четирите мерки: А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”, е малко над 4,4 млн. лв. Образци на документите за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”.Документите по мерките за борба с вароатозата, физикохимичен анализ на пчелния мед и купуване на кошери, отводки и пчелни майки трябва да се подава лично или чрез упълномощено лице. Те ще се приемат в  28-те областни дирекции на ДФЗ по адрес на регистрация за физическите лица и по адрес на управление - за юридическите лица, съобщава Фермер.бг. Часът на подаване на документите няма да бъде водещ критерий за класирането.Размерът на финансовата помощ по трите мерки ще бъде между 60% и 80% от одобрените разходи, в зависимост от изискванията по конкретната мярка, заложени в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. Документите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” ще се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие” в град София. Новото през Кампания 2015 г. е, че поради успешното прилагане на мярката общият й бюджет е увеличен от 150 хил. лв. на 350 хил. лв. Средствата ще покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, участие в международни изложения .

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"