Осигуриха половината пари, нужни за изплащане на влоговете в КТБ

Другата част от сумата за гарантираните депозити ще бъде събрана утре

Половината от парите, нужни за изплащането на гарантираните депозити в КТБ, са осигурени, съобщи "24 Часа" по данни нафинансовото министерство.

Това е станало в понеделник, когато са били продадени ДЦК за 400 млн. евро. Книжата са едногодишни, а средната лихва по тях е 0,84%. Обемът на постъпилите поръчки е бил над 1,2 млрд. евро, което е три пъти по-голям от предложения нов дълг.

Разпределението на инвеститорите на аукциона е, както следва: банките придобиват 69,70% от книжата, пенсионните фондове - 21,79%, застрахователните дружества - 4,15%, договорни фондове и фондове за управление на активи - 3,19%, и други инвеститори-1,17%.

Другата част от сумата за гарантираните депозити в КТБ ще бъде събрана утре, когато по предложение на ведомството на Владислав Горанов БНБ ще предложи ДЦК пак за 400 млн. евро.

С левовата равностойност на двете емисии от близо 1,565 млрд. лв. ще се осигури попълване на недостига във Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Парите трябва да са налични до утре, когато ще започне изплащането на гарантираните влогове от КТБ. Парите ще се плащат през 9 банки. Вложителите имат право на един безплатен превод, ако е до 100 000 лева, а за суми над тази таксата е 12 лв.

Ако вложител реши да изтегли парите си в брой, ще трябва да плати такса. За суми от 3000 лв. нагоре тя е 3 лв. плюс 0,2% за горницата над 3000 лв., ако се подаде заявка 2 дни преди тегленето. Ако е без заявката, се плащат 0,4% върху горницата.

На 8 декември е предвиден още един аукцион за 55 млн. Така през декември правителството ще изтегли нов дълг за 1,6 млрд. лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен