За отговор на кризата със сирийските бежанци в Ливан не е достатъчна само хуманитарна помощ

Рами Мортада подчерта, че неговата страна е приела най-голяма част от бежанците, сравнено със собственото население

Положението на сирийските бежанци в Ливан и въздействието на кризата в Ирак върху региона бяха във фокуса на заседанието на Работната група Евромед, председателствана от ръководителя на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП по въпросите на Средиземноморието Мария Габриел. Темите бяха разисквани в присъствието на посланика на Ливан към Европейския съюз Рами Мортада.

Българският евродепутат от ГЕРБ Мария Габриел припомни, че общото и интелигентно управление на миграционните потоци е един от приоритетите, определени от Работната група Евромед. „Масовото навлизане на бежанци и мигранти, бягащи от политически или хуманитарни кризи, понастоящем представлява истинско предизвикателство за посрещащите страни. По данни на агенцията на ООН за бежанците и разселените лица, към края на 2014 г. се очаква бежанците в Ливан да достигнат 1,5 милиона поради мащабите и продължителността на сирийската криза“, коментира още Мария Габриел.

Ливанският посланик Рами Мортада подчерта, че неговата страна е приела най-голяма част от бежанците, сравнено със собственото население (25% от населението). Той изрази благодарност за подкрепата на ЕС и ангажимента на Групата на ЕНП при управлението на кризата със сирийските бежанци, като същевременно подчерта необходимостта от по-голяма предвидимост и по-добро структуриране на фондовете. Според него е нужна многоизмерна стратегия с предвидимо финансиране за повече от три месеца, за да отговори адекватно на притока на сирийски бежанци.

Повдигнат беше въпроса за бъдещето на бежанците в средносрочен и дългосрочен план. Интеграцията им се изключва от Ливан, а репатрирането на бежанците в Сирия е невъзможно без политическо решение на конфликта, което на този етап изглежда малко вероятно.

По време на заседанието Мария Габриел насочи вниманието към няколко въпроса. Първият засягаше изключването на интеграцията на бежанците в ливанското общество и в този контекст поиска отговор от посланик Мортада дали темата е била предмет на широк обществен дебат в Ливан. На следващ ред, българският евродепутат постави въпроса за това каква стратегия се прилага, за да се вземат предвид различните профили на сирийските бежанци.

В отговор, посланикът посочи, че ливанците са разделени, когато става въпрос за конфликта в Сирия и приемането на бежанци. Сирийският конфликт и кризата в Ирак, базирани на по-стари и неразрешени политически конфликти, заплашват стабилността на Ливан. Той отбеляза, че едно от големите предизвикателства за Ливан, за което е необходимо сътрудничество с ЕС, е създаването на критерии и механизми за разграничаване на бежанците съгласно международното право, хората, които бягат от въоръжени конфликти и накрая икономическите мигранти. Според посланик Мортада областите, в които сътрудничеството между ЕС и Ливан би имало най-голяма добавена стойност, са борбата срещу тероризма и насърчаването на толерантността и религиозни права.