Депутатите обсъждат бюджета на Здравната каса за 2015 г.

Предвиждат се приходи в размер на над 3 милиарда лева

Депутатите обсъждат бюджета на Здравната каса за 2015 г., предаде „Фокус”. За дебатите в пленарна зала присъстват подуправителят на НЗОК Димчо Генев и Ганка Аврамова, директор на Дирекция „Бюджети и финансови параметри” в НЗОК.

Законът предвижда приходите по бюджета на НЗОК да са в размер на 3 075 534 000 лева. От тях 18 милиона лева са трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства. В частта за разходите за персонал за 2015 г. е предвидено намаление на заложените средства с 10 на сто спрямо 2014 г.

Предвидени са 2 695 080 000 лева разходи за здравноосигурителни плащания. За първична извънболнична медицинска помощ планираните средства са в размер 178 000 000 лева, за специализирана извънболнична медицинска помощ са заложени 190 000 000 лева, за медико-диагностична дейност се предвиждат 70 000 000 лева, а за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение на територията на страната е предвидена сума от 544 164 000 лева. Предвидени са плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването – общо 24 000 000 лева.

„Предлагаме онези 80 милиона лева, които първоначално бяха в бюджета на НЗОК и министърът на здравеопазването с писмо до министъра на финансите отне от бюджета на НЗОК, да се върнат обратно там, където им е мястото”, посочи народният представител от ДПС Хасан Адемов при обсъждането на бюджета. „Искате 170 млн. лева за болнична помощ, 5 млн. лева за първична помощ, 10 млн. лева – за специализирана. Извънболничната помощ е тази, която може да се ангажира с профилактика, с всички проблеми, свързани с това да не стигаме до скъпата болнична помощ”, добави Адемов.

„При ситуирането на НЗОК делът за дентална помощ е бил 9%. Към 2015 г. по разчетите на бюджета, който се предлага, този дял е едва 4,45%”, заяви депутатът от ДПС Тунчер Кърджалиев при дебатите по бюджета на касата.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"