Остава "оранжевият код" за река "Тунджа" при гр. Елхово

Запазва се тенденцията към понижаване или задържане на речните нива, валежи не се очакват

По данни и прогнози на НИМХ през последното денонощие в цялата страна, нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали непроменени.

Към настоящия момент в по-голямата част от страната протичащите водни количества са над праговете за високи води, съобщават от МОСВ.
Днес и утре, на база метеорологичната прогноза, ще се запази тенденцията към понижаване или задържане на речните нива в цялата страна.
Деактивира се Оперативното звено към МОСВ, с изключение на Източнобеломорски район, където дежурствата остават до достигане на водния стоеж +300 см. на река „Тунджа“ при Елхово.