МОСВ активира Оперативното звено заради опасност от нови наводнения

Обявен е червен код за сняг на територията на Сърбия до границата с България

„Днес активираме Оперативното звено в Министерство на околната среда и водите. Ангажираните институции са в режим на мобилизация. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, въз основа на прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг и хидрологичната обстановка, тенденцията към повишаване на водните нива в цялата страна ще се запази. За днес и утре е обявен червен код за сняг на територията на Сърбия до границата с България“, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
По-съществени повишения на речните нива се очакват в:
Дунавски басейн – водосборите на реките: Делейнска, Тополовец, Войнишка,Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста – целия басейн, Искър – целия басейн, Вит – целия басейн, Осъм – целия басейн, Янтра – целия басейн, Русенски Лом – целия басейн и съответните й притоци, Добруджанските реки;
Черноморски басейн – водосборите на реките: Провадийска – Целия басейн, Камчия – целия басейн и съответните й притоци, Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, Резовска;
Източнобеломорски басейн – водосборите на реките: Тунджа – целия басейн, Марица – целия басейн и съответните й притоци (горните течение на Родопските й притоци), Арда – целия басейн и съответните й притоци;
Западнобеломорски басейн – водосборите на реките: Места и Струма – целите басейни и съответните им притоци.
Река Тунджа при Елхово остава в зоната на оранжев код – „Риск за тревога“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен