Парламентът ще гласува стратегията за съдебната реформа

Депутатите ще освободят подуправителя на БНБ

Народните представители ще гласуват актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, която е внесена от Министерски съвет.

Преди това депутатите ще се занимаят с първо гласуване на промени в Закона за обществените поръчки. Предложеното допълнение предвижда изключване от обхвата на общия ред за възлагане на обществени поръчки на дейностите по изграждане на защитно инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

В мотивите към законопроекта се посочва, че с цел опазването на националната сигурност, както и предвид ангажимента на Република България за охрана на външните за Европейския съюз граници е необходимо да бъдат предприети навременни мерки за осигуряване на преминаването на границата в съответствие с българското законодателство.

Народните представители ще гласуват и решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка.

 Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия