Без нови асансьори и радиатори при санирането

Националната програма ще финансира укрепване и изолация на сградата, ремонт на инсталациите и общите части

Във връзка със старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Проектът на методическите указания може да намерите на интернет страницата на МРРБ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (виж снимката). Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.

В нея потребителите се информират кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата.

От текста става ясно, че по Националната програма ще се финансират дейности за конструктивно укрепване на сградата, ремонт на общите части - покрив, фасада, стълбища, мерки за енергийна ефективност - топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт и подмяна на вътрешни инсталации за топло- или газоснадбяване в общите части, изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели, ремонт на елинсталации в общите части, енергоефективни мерки на асансьорите. Програмата не включва закупуване на нови радиатори или нови асансьори, както и вътрешно обзавеждане и оборудване.

До края на месец януари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува утвърдените методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред съответната община.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен