Вадят незаконно доломити от защитена зона край Твърдица

РИОСВ Стара Загора предава случая на прокуратурата

РИОСВ-Стара Загора е извършила проверка по постъпил сигнал за незаконен добив на подземни богатства в границите на защитена зона от Европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Това съобщи в сайта си МОСВ. На място е установено, че на около 150 метра от стената на язовир "Метрокук" в землището на град Твърдица, област Сливен, се добиват подземни богатства - доломити, а строителният материал се товари на камион.

Експертите на РИОСВ-Стара Загора са определили GPS-координатите на мястото на добива. Проверка на координатите е установила, че дейността по добива попада в границата на защитената зона "Река Блягорница" от мрежата "Натура 2000", с което е засегната част от местообитание на Европейски лалугер, предмет на опазване в зоната.

Извършваната дейност не е съгласувана с инспекцията в Стара Загора, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. РИОСВ-Стара Загора ще предостави цялата информация за установеното нарушение на чл. 278в от Наказателния кодекс на Окръжната прокуратурата в Сливен. За случая ще бъде информиран и кметът на община Твърдица, съгласно компетентността му по Закона за подземните богатства.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"