Християново осъмва под вода след всяко изпускане на яз. Копринка

Местните са все по-разтревожени

Това се случва всеки път при екстремно изпускане на води от яз. Копринка и прехвърлянето им през Сърнена гора по канала към ВЕЦ Стара Загора, а оттам надолу по "напоителния канал", разказват разтревожени жителите на старозагорското село. Случващото се те подкрепят и със снимков материал.

ВИЖТЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА В ДВОРОВЕТЕ НА ХОРАТА ТУК!
Те обясняват, че проблемът е, че "напоителен канал" в действителност няма поради пълна липса на поддръжка на това съществувало в миналото мелиоративно съоръжение.
При липсата на естествен наклон и напълно унищожени дрениращи съоръжения тези милиони куб. м вода от яз. Копринка заливат села, земеделски земи, разбиват къщи и пътища, причинават смъртта на стопански животни, разказва Диана Искрева от потърпевшите.
"Какви са мерките, които българската държава преприема, за да предотврати подобни ситуации в бъдеще? Как ще бъдат компенсирани загубите и щетите в тези райони?", питат хората.
Снимките са от събота, 7 февруари. И са обичайно повтарящо се състояние на нещата след първото такова изпускане на вода от яз. Копринка на 05.09.2014.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен