В Елхово дезифенкцираха наводнените терени

Средствата за третирането на засегнатите площи са осигурени от общината

За предотвратяване опасността от възникване на епидемии, община Елхово още през миналата седмица започна почистване на улиците от наноси. За третиране на домовете и дворовете, на домакинствата засегнати от наводнението бяха предоставени дезинфекционни материали с указания за използването им.
Обработените площи обхващат най-засегнатите територии - в района на Ветеринарна лечебница, ул. Тунджа, спортeн комплекс, парково и предпарково пространство.