55 двойки пеликани гнездят в Сребърна

През февруари са отчетени стабилни водни нива в езерото

Къдроглавите пеликани в резервата "Сребърна" формират двойки и строят гнезда, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

На трите наколни платформи, между тях и по бреговата ивица са наблюдавани 55 двойки птици. Има движение на малки плаващи тръстикови острови, което е характерно явление при нестабилни метеорологични условия.

При ежедневните наблюдения са забелязани птици от видовете зеленоглава патица, ням лебед, сива чапла, малък корморан и лиска.

През февруари са отчетени стабилни водни нива в езерото - 300 сантиметра на голямото водно огледало и 130 сантиметра - при захранващия канал.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен