Пеликаните в „Сребърна“ започнаха да формират двойки

Наблюдавани са 55 чифта птици

Къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“ формират двойки и строят гнезда, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
На трите наколни платформи между тях и по бреговата ивица са наблюдавани 55 двойки птици. Има движение на малки плаващи тръстикови острови, което е характерно явление при нестабилни метеорологични условия. При ежедневните наблюдения са забелязани зеленоглави патици, неми лебеди, сиви чапли, малки корморани и лиски.
През февруари са отчетени стабилни водни нива в езерото – 300 см на голямото водно огледало и 130 см при захранващия канал.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен