Наблюдават водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда

Възможни са внезапни наводнения, прогнозират от НИМХ

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) времето днес ще е без валежи. Утре и в петък на места ще има превалявания, предимно от дъжд, над около 1500 м - сняг, с количества от 1 до 5-6 л/кв.м на ден.

Водните количества в по-голяма част от страната са над праговете за високи води, а водното количество на река Марица при гр. Свиленград е над прага за внимание. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес са възможни известни повишения на речните нива в цялата страна, в резултат от прогнозните валежи от дъжд и сняг.

Днес и утре, се очаква повишенията да продължат, поради снеготопенето, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:

Нивото на река Сазлийка при Гълъбово, днес ще спадне оранжевия праг на предупреждение, като по прогноза се очаква в следващите 3-4 дни да се задържи близо до него.

Нивото на река Марица при Харманли продължава да е над жълтия праг на предупреждение. По прогноза се очаква да започне да се понижава в ранните часове днес, като утре ще спадне под жълтия праг на предупреждение.

Нивото на река Марица при Свиленград продължава да е над оранжевия праг на предупреждение и плавно се понижава. По прогноза се очаква да спадне под оранжевия праг в късните часове днес, а под жълтия праг на предупреждение в ранните часове утре на обяд.

Нивото на река Мочурица при с. Воденичане е над оранжевия праг на предупреждение и плавно се понижава, като по прогноза се очаква да се спадне под него в късните часове днес, в следващите дни ще се задържи близо до него.

Нивото на река Мочурица при с. Чарда утре на обяд ще спадне под жълтия праг и ще продължи да се колебае около него.

Нивото на река Тунджа при Ямбол по прогноза се очаква днес да спадне под оранжевия праг на предупреждение и ще се колебае около него.

Нивото на река Тунджа при Елхово продължава да е плавно с колебания да се понижава под червения праг на предупреждение, като по прогноза днес в следващите дни остава по близо до него, оставайки над оранжевия праг.

Според системата за предупреждение за басейна на река Арда, нивото на реките във водосбора на река Арда ще бъдат под нивата за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: поречие Места – средно течение, поречие Струма – долно течение (р. Струмешница). Повишено внимание за водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда. Възможни са внезапни наводнения. В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"