Световно застрашени видове зимуват в Атанасовското езеро

Животът

12-03-2015, 11:22

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Животните у нас застрашени от куп болести

Районът вече се нормализира след бедствията, когато редките птици бяха в сериозен риск от загиване

След голямото наводнение в началото на февруари, Атанасовско езеро бавно се нормализира, а чрез помпите на Черноморски солници, водите се отвеждат в морето и нивото е спаднало вече с 50 см. Все още е трудно да се установи размера на щетите, защото части от езерото са недостъпни, но в първите дни на месец март, екипът от БДЗП, който следи състоянието на птиците и ефекта от дейностите на проект „Солта на живота“ LIFE+, успя да премине по някои от дигите и да установи част от разрушенията.

Експертите направили изключително интересно наблюдение на  4 малки белочели гъски (Anser erythropus) в езерото - 2 възрастни и 2 млади птици, плуващи във водата, заедно в смесено ято с около 150 големи белочели  и 4 червеногуши гъски. Tова е най-голямата численост за този вид наблюдавана в Атанасовско езеро. 

Наблюденията на малки белочели гъски в Атанасовско езеро и прилежащите до него ниви през последните два зимни сезона вече са 6 с наблюдавани общо 11 индивида. 
Малката белочела гъска е един от най-редките и застрашени видове птици, които се срещат у нас. Поради голямата прилика с по-честия и масов вид - голямата белочела гъска, както и поради ниската си численост, това е един от видовете с много малко наблюдения в страната, но и един от най-уязвимите, най-вече заради ловния натиск.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен