Строят 13 къщички за деца с увреждания

Чрез тях Столична община ще осигури нов модел грижи за подрастващите

На територията на осем столични района се изграждат 13 центъра за настаняване от семеен тип. Новите домове са с максимален капацитет от 14 деца. Това са домове, подходящи за деца и младежи с увреждания, като условието е децата да са над 3 годишна възраст.

Изграждането на центровете и жилищата ще осигури прилагането на нов модел на грижа за децата с увреждания, уточни БНР.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"