Бедствието в Пампорово и Смолян – сигнал за законодателни промени

Министрите на енергетиката, екологията, земеделието и туризма да изработят спешни промени

Вследствие на обилните снеговалежи четири дни туристическият комплекс Пампорово и град Смолян бяха без ток. Това се отрази изключително негативно на туризма. Спортните съоръжения лифтове и влекове не работеха. В хотелите и ресторантите нямаше парно. Проблеми се създадоха и по отношение на храненето. Туристите не можеха да заредят мобилните си телефони. Туроператорите и хотелиерите са засипани от оплаквания за предплатените и провалени почивки. Подготвял се е и вариант туристите от Пампорово да бъдат пренасочени в другите ни зимни курорти. Положението се влошава от и от исканията на скиорите за възстановяването на сумите по платените седмични лифт карти. Създадените проблеми нагнетиха напрежение между туристите и обслужващия персонал. Множеството конфликти и скандали се отразиха зле и върху качеството на туристическите услуги и то при положение, че в момента на Пампорово има почти 2 метра сняг. Мечта за всеки турист. Справедливите рекламации на потърпевшите ще доведат и до финансови загуби. Това се казва в становище на Форум „Природа“, изпратено до редакцията.

Всичко щеше да бъде избегнато, ако както твърди електроразпределителният системен оператор, сервитутите  (просеките) на далекопроводите бяха с размери съгласно европейските изисквания за безопасност. Тесните трасета на съоръженията станаха причина по цялата им дължина да има нападали клони и дървета. Вследствие на прекъснатите жици и труднодостъпните терени електроподаването бе възстановено чак след четири дни.
Аналогични са проблемите и за трасетата на лифтовете и влековете. Във всички зимни курорти вследствие на снеговалежа и по-силния вятър лифтовете не работеха целодневно  поради необходимостта от непрекъснато почистване за предотвратяване на инциденти. Прекъсвания от този характер има през целия и зимен и летен туристически сезон.
До тези негативни последици за така крехкия ни зимния туризъм се стигна поради факта, че в България  все още не се изпълнява европейската Директива за сервитута на линейните съоръжения, каквито са далекопроводите и лифтовете. Трасетата им не са достатъчно широки, за да  има лесен достъп до тях за текущо и аварийно обслужване. Отказът от въвеждане на евростандартите се дължи на яростната съпротива на зелените неправителствени организации,  които твърдят, че разширяването на просеките на далекопроводите ще доведе до прекомерна сеч. Тяхната позиция се опровергава от последния доклада на ЕВРОСТАТ. В него е отчетено, че България, заедно в Латвия, Франция, Италия и Швеция са страните с най-голямо годишно нарастване на горските територии – над 10%. В доклада се посочва също, че дърводобивът в Европейския съюз се е понижил в различните страни от 10 – 20%, а в България намалението е от 34.2%.
Прекаленото съобразяване и включване на ескалиращите зелени претенции в законодателството ни отдавна носят негативен резултат.  Без да имат необходимия професионализъм и експертност зелените са разпрострели своето влияние във всички сектори на икономиката.  Негативните последици от свръхекологичните изисквания, каквито няма  в други страни в Европейския съюз,  влияят върху селското стопанство, туризма, добиваната индустрия, енергетиката, изграждането на нови промишлени обекти, включително и  на така необходимите магистрали.  Спадът на инвестициите в последните няколко години освен икономическата криза се дължи на влиянието  на неправителствения сектор върху държавната администрация. Отказват се и се забавят, с което се обезсмислят десетки проекти с единственото основание за въображаемо негативно отражение върху околната среда. Вземат се нецелесъобразни управленски решения с  оправданието, „за да не скачат зелените“.
Бедствието в Пампорово и Смолян и недоволните туристи ясно показват необходимостта от незабавни законодателни промени за изчистване на двусмислените и неясни текстове в Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за туризма и другите нормативни актове, създаващи хаос и конфликти в обществените и икономически отношения.  Единствено ясното законодателство може да регламентира отговорностите и правомощията на бизнес, държава и неправителствен сектор за така  необходимото на България развитие.
Призоваваме министрите на енергетиката, екологията, туризма и земеделието и храните да изготвят спешни промени в цитираните по-горе закони, които да бъдат приети в най-кратки възможни срокове от Народното събрание.   



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен