13 язовира в страната преливат, още 15 се изпускат контролирано

Нито един водоем не създава опасност от наводнение

Служители на "Напоителни системи"-ЕАД осъществяват постоянен контрол над язовирите в цялата страна, които се стопанисват от дружеството. От всички 155 язовира, които са собственост на "Напоителни системи" в момента са пълни и преливат 13 язовира, които са под непрекъснато наблюдение. Това са: яз. Езерово, яз. Изворово, яз. Книжовник, яз. Мандра, яз. Звиница, яз. Даскалово 2, Даскалово 1, яз. Синята река (в Пловдив), яз. Божурица и яз. Ошане във Видин, яз. Нови Пазар-1 и яз. Кълново, обл. Шумен, яз. "Пчелина" на р. Струма, "Виноградец" в обл. Пазарджик. Те са предимно малки язовири, които се пълнят с вода няколко пъти през годината и са разположени главно в областите Хасково, Кърджали и Шумен, в които паднаха интензивни валежи от дъжд и сняг през предходната седмица, съобщиха от дружеството.

Други 15 язовира са пълни над 85 %, те са с отворени основни изпускатели и контролирано се изпускат. Около нито един язовир не е създадена опасност от заливане на населени места и земеделски земи.

От язовирите, които се стопанисват от "Напоителни системи"-ЕАД с най-големи водосбори са язовир "Жребчево", "Тополница", "Пчелина", "Огоста", "Тича" и "Цонево". Водосборите им са разположени в планинската и полупланинска част на страната, в която за момента има значителни запаси от сняг. От тези язовири в момента контролирано се изпускат води, за да се създаде свободен обем за поемане на пролетното пълноводие.

Извършва се оглед на съораженията, които се стопанисват от "Напоителни системи"-ЕАД на язовирите "Панчерево" и "Искър". Изпратена е техника в бедстващото село Мало Конаре, област Пазарджик, която да помогне за изчистването на отводнителните канали, които са общинска собственост.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен