Осигуряват работа на 60 безработни за по 6 месеца

Стартират регионалните програми за заетост в Добричка област

През април 2015 г. ще стартира изпълнението на шестте Регионални програми в общините Генерал Тошево, Балчик, Добричка, Крушари, Шабла и Тервел. По регионалните програми ще бъде осигурена заетост на 60 безработни лица за период от 6 месеца.  Безработните лица, включени в регионалните програми в общините Балчик и Добричка ще преминат и обучение по част от професия „работник озеленяване” - 5 лица и по част от професия „помощник пътен строител” за 10 лица. Дейностите, които ще извършват наетите лица са свързани с поддържане и опазване на общинската собственост (училища, детски градини, спортни обекти), екологични дейност, почистване на гробищни паркове и речни корита, опазване на обществения ред, подпомагане на археологически разкопки и поддържане на паметниците на културата и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен