Търсят нов директор на Класическата гимназия

Културното министерство обяви конкурс за поста

Министерството на културата обяви конкурс за длъжността директор на Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), става ясно от обява в сайта на министерството.

Документи за участие в конкурса могат да се подават в Министерство на културата на бул. „Ал. Стамболийски” № 17 в едномесечен срок от публикуването на обявата – до 7 май 2015 г. включително.

Пълни подробности за изискванията и необходимите документи са публикувани на сайта на министерството. Срокът за заемане на длъжността е 4 години.

Изпълняващ длъжността директор на Класическата гимназия от юли 2012 г. бе Мариела Папазова.