Започнаха дейности по управление на риска от наводнения

Парите

15-04-2015, 11:00

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

500 нови работни места разкрива IT компания в Бургас

За него са положени извънредни усилия, тъй като промяната на климата превърна града в уязвима точка, твърдят от общината

Община Бургас стартира изпълнението на проект "Управление на риска от наводнения" финансиран по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За разработването му бяха положени извънредни усилия, тъй като промяната на климата превърна града в уязвима точка на картата на България. Община Бургас е убедена, че превенцията, мониторингът и ранното оповестяване ще ограничат щетите при потенциални нови наводнения и конструира проекта върху този принцип.  

Крайната дата за изпълнение е 30 април 2016. Предвидени са  дейности като разработване на географска информационна система за управление на водите;, инсталиране на специализирано оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на водните басейни на територията на община Бургас, създаване на възможности за превенция, чрез ранно идентифициране на потенциални заплахи, както и създаването на прогнозни модели, които да подпомогнат местната власт и всички заинтересовани страни да предприемат необходимите ранни мерки, с цел ограничаване щетите от наводнения.  

Информационната система ще включва няколко основни компонента. Предвижда се да бъдат монтирани сензори и оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на нивото на водата, дебита  и количеството валежи, което ще позволява и лесно надграждане за измерване качеството на водата, влажност на почвата и др. Ще бъде инсталиран софтуер за събиране на данни и автоматичното им валидиране. Събраните данни ще се насочват към контролен център. Мрежа от камери непрекъснато ще следи състоянието на реките и морето.

Информационната система ще предоставя подробни карти на застрашените територии. Тя ще даде възможност на Община Бургас да разработва сценарии за точни и навременни действия за управление риска от наводнения, както и да създаде ефективна система за ранно предупреждение.