Екипът ни е агресивен в борбата с рака

Интервю с Аслъ Акяваш, директор на отдел Международни услуги в Анадолу Медицински Център

Според 13те онкологични центъра в България, 600 000 българи имат онкологично заболяване, като всяка година се регистрират по 37 000 нови случая. Проучвания показват, че все повече българи предпочитат лечение в турски частни клиники. Какви, според Вас, са причините за това?

Различни причини оказват влияние върху избора на пациента. Чрез нашата мрежа от специалисти в България, виждаме, че образованието в България е на доста добро ниво. Но инфраструктурата е тази, която кара пациентите да търсят лечение в чужбина. В този смисъл, предлагайки високо качество на услугите, голяма гама от медицински ресурси и напреднали технологии, Турция изпъква като медицинска дестинация. Географското положение също играе важна роля. Българските пациенти могат да пътуват до клиниките в Истанбул в рамките на часове, без разходи за самолетни билети.
Конкретно ние вложихме нашите ценности още при изграждането и структурирането на Анадолу Медицински Център с цел да бъде референтен център за комплексни заболявания като онкологията и да осигурява медицински грижи във всички области на медицината. Сътрудничеството ни с института Джон Хопкинс Медицин САЩ показва на нашите пациенти, че сме надеждна институция, която следва световните стандарти за качество. От създаването на международни услуги през 2005 г. Анадолу Медицински център е приел голям брой български пациенти, които търсят лечение и грижи както за себе си, така и за своите близки.

Какъв е броят на българите, посетили Анадолу Медицински Център. С какви проблеми се обръщат към вас? Какво лечение търсят?
Около 25% от международните ни пациенти са българи. Голяма част от тях идват при нас с онкологичен проблем и търсят конкретно или комплексно лечение. Преди години ние бяхме за българите последна надежда – били са диагностицирани, проведено е лечение, което не е довело до добър резултат и идват при нас за помощ. Сега българите се обръщат към нас за медицинско мнение и експертиза веднага щом им е поставена диагноза и предпочитат да започнат лечението при нас.

Според призивите за дарения, разходите за лечение са много над финансовите възможности на българите. Например лечение на левкемия струва между 50 000 и 100 000 евро. Моля обяснете, как се ценообразува лечението?
Факт е, че при хематологичната онкология разходите за лечение са по-високи в сравнение с другите онкологични заболявания. Цената за трансплантация на костен мозък се определя в зависимост от вида й: автоложна срещу алогенна. Цената за алогенна трансплантация (донор от семейството) е по-висока. При пациенти, при които тези две опции не са подходящи, търсенето на външен донор (национален или международен) увеличава цената на процедурата. Лечението изисква многодневен престой в специално изолирана среда, това също определя по-високите разходи.
Това лечение е скъпо както в Турция, така и в други страни. Но ако направите сравнение с някои европейски страни, ще видите че разходите за лечение на злокачествени хематологични заболявания при нас са значително по-ниски - на половин цена, или още по-редуцирана. В повечето страни трансплантацията на костен мозък е обвързана със системата за здравно осигуряване. Например около 90% от лечението на турските пациенти се покрива от Националния план за здравно осигуряване.
По принцип ценообразуването на всяко лечение зависи от конкретния случай. Подхождаме с разбиране към всеки пациент и при възможност предлагаме извънболнично лечение и периодични пътувания за процедури, както правят доста българи.

Какво се случва с Вашите пациенти, ако лечението се окаже по-скъпо от предвиденото?
Всички чуждестранни пациенти, преди да пристигнат в нашата болница, получават безплатно второ медицинско мнение за диагноза и препоръчително лечение, както и разходите за изследвания, медикаменти, интервенции и процедури, включително и разходите за хоспитализация. По този начин пациентите имат възможност да се подготвят финансово преди постъпване за лечение. В почти всички случаи действителните разходи за лечение отговарят на предварителната ни оценка.

А какво се случва, ако пациента разходите за лечение се окажат по-малки от заплатеното?
Разбира се остатъкът от сумата се връща на пациента или финансиращата го организация (например Фонда за лечение). Пациентите също така имат възможност да следят парите по сметката си и да ги използват при бъдещи посещения. Прозрачността при финансовите транзакции е изключително важна за нас.

Има ли разлика в европейските и американските методи на лечение на рак. Може ли да се сравняват като цена?
Онкологичният институт към Анадолу Медицински Център е член на двете основни школи: Европейското общество по медицинска онкология (ESMO) и Американското общество по клинична онкология (ASCO). Има разлика в подхода и препоръчителните насоки за лечение в двете институции. В някои случаи, като лечението на белодробния рак е правено сравнение едно към едно, което показва, че няма разлика в резултатите от двата подхода на лечение, но не за всички случаи може да бъде направена валидна съпоставка. Като цяло ние следваме препоръките на Американското общество, защото нашия екип по онкология е агресивен в борбата с рака и винаги се стреми към възможно най-добрите резултати.

Българските пациенти хвалят екипа на Анадолу Медицински Център. Каква е Вашата политика?
В първите години Международният отдел започна с малък екип от специалисти. С увеличаване на работата се увеличава и екипът. Към настоящият момент сме екип от 80 човека - регионални специалисти, финансови специалисти, преводачи, шофьори, включително медицински екип, посветен на грижите за чуждестранните ни пациенти. Това е структура, която еволюира на база нуждите на всеки пациент. Ние непрекъснато се стремим да подобряваме качеството на нашите услуги.
Разбираме колко трудно е за пациента да предприеме лечение в чужбина, затова нашите висококвалифицирани и отдадени специалисти са подготвени за неговите нужди и всички възможни искания по време на престоя му при нас. Преди пристигането В Анадолу Медицински Център, ние съдействаме за пътуването, настаняването и всяка необходима официална документация, с която да се гарантира продължителността на престоя. След постъпване при нас, се стремим да осигурим възможно най-добрите грижи не само на медицинско ниво, но и на ниво ежедневие. В нашия Международен отдел работят 7 координатора, които осигуряват на пациентите денонощен превод на български език.
В медицинския екип на Международния отдел работят 5 лекари и една старша сестра, които подпомагат и координират процедурите по време на лечение на чуждестранните ни пациенти. Този екип проследява състоянието на пациентите, дори след като те се завърнат в родните си страни и са на разположение 7 дни в седмицата по всякакви въпроси.
В Анадолу Медицински Център отдаваме особено значение на персонала и вярваме в силата на екипната работа. Вярваме, че обучението на персонала е от ключово значение, а благоприятната среда спомага за обмена на идеи, знания и мнения.

В България се планира строеж на частен онкологичен център, закупуване на линейни ускорители за съществуващи онкологични центрове? Как ще се справите с конкуренцията? Планирате да създадете още офиси в България?
Разполагаме с два офиса в България, чрез които пациентите могат лесно да се информират за лечение в AMЦ. На всяко запитване от пациент се обръща специално внимание, като се предоставя второ медицинско мнение и план на разходите за лечение. Всичко това правим в изключително кратки времеви срокове, по-бързо от повечето клиники в други страни, които предоставят подобни услуги. Във времето на телекомуникациите, не смятаме за необходимо да правим повече офиси.
Нашето разбиране за конкуренцията е в посока все по-ефективно лечение на рака и все повече излекувани с пълноценен живот след терапията, така че приветстваме модернизирането на българските онкологични центрове.
Ние ценим всеки пациент. Освен изключителната подкрепа и оперативните услуги, които предоставяме безплатно на нашите пациенти, в Анадолу Медицински Център се стремим да предлагаме най-модерната и основана на доказателства медицинска помощ. Надявам се да продължим да помагаме и подкрепяме българските пациенти в моментите на нужда.

***
Аслъ Акяваш работи в Анадолу Медицински Център от 2005 г. В периода 2005-2007 г. работи като Надзорен орган на отдел Международни услуги, в периода 2007-2010 г. като Мениджър на отдел Международни услуги, а от април 2010 г. е Директор на отдел Международни услуги.

За повече информация посетете www.anadolumedicalcenter.bg