Министерски съвет одобри антидопинговата стратегия

"Одобрена е финансовата обосновка, а изразходването на финансовите средства е в рамките на бюджета", каза министър Кралев

Министерският съвет на Република България прие Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015 - 2024 г.). "Стратегията беше готова преди да избухне скандалът с българските щангисти, но я внесохме сега, тъй като беше подложена на обществено обсъждане, а всички бележки по документа са прецизирани и отразени. Одобрена е финансовата обосновка, а изразходването на финансовите средства е в рамките на бюджета", каза министър Кралев.

Проектът на стратегията се основава на координирани политики и действия срещу употребата на високо рискови за здравето допинг субстанции, насочени към намаляване на производството, трафика, разпространението и използването на забранени средства и методи, както и към обучение за вредните последици от тяхната употреба. Изпълняващ и координиращ орган на задачите, свързани с Националната стратегия срещу допинга в спорта е Министерството на младежта и спорта.

Стратегията е за срок от 10 години и при необходимост ще може да бъде актуализирана. Ежегодно за нейното изпълнение ще се разработва План за действие с конкретно разписани мерки, индикатори за изпълнение, финансиране, срокове за изпълнение и отговорни институции. Стремежът е лабораторията за допингов контрол към Антидопинговия център да получи международна акредитация от Световната антидопингова агенция. Лабораторията вече има акредитация от Българската служба за акредитация по стандарта на БДС EN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания към компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен