Красен Кралев повтори: Спираме фиктивните медицински прегледи на спортистите

Министърът отново говори по темата на конференцията "Медицина и футбол"

Практиката спортисти да минават фиктивно задължителните медицински прегледи ще бъде прекратена. Това обяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на XII Международна конференция „Медицина и футбол“. 

„В момента сме се заели с решаването на един проблем, на който никой не обърнал внимание вече 13 години. Съгласно закона за физическото възпитание и спорта, задължителните прегледи на спортистите трябва да се извършват в спортни лечебни заведения, определени от Министерски съвет по предложение на министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването. Да, но решение на МС за определяне на лечебни заведения като спортни такива липсва! Освен това липсва и наредба, която да регламентира реда и условията за това. Какво се случва в момента? Отбор се явява на състезание, но няма медицински прегледи на състезателите. Треньорът отива при GP или друг лекар и срещу 50 лв. получава медицинско свидетелство на целия отбор. Най-често това се случва при подрастващите. Или в деня на състезанието дежурният лекар издава документ на всеки състезател, че е преминал предварителен преглед. Това трябва да спре! За това съм изпратил писмо до министъра на здравеопазването да сформираме общ екип, който да разработи нормативна уредба, както и да предложи на МС за утвърждаване лечебни заведения, които да бъдат определени като спортни“, заяви министър Кралев. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен