Добричлии повече ходят на кино и по-малко на музеи

Основни данни за културата в областта през 2014 година на ТСБ в Добрич

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО и Евростат.

Към 31.12.2014 г. в страната действат 204 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в област Добрич те са 7.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 240 хил. фондови единици. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2014 г. техният брой е 6 954. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 287 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2014 г. са 198 хил. и в сравнение с 2013 г. намаляват със 7.2%. Приблизително една шеста от тях (36 хил.) са осъществени в дните със свободен вход Отчетено е и намаление на посещенията на чужденци в музеите - със 776, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите през 2014 г. е 74, като се увеличава с 8.8% в сравнение с 2013 година.

През 2014 г. в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 412 представления, посетени от 47 948 хил. зрители.  

През 2014 г. в област Добрич развиват дейност 3 музикални колектива,  като представленията на тези колективи са 139, а посещенията са 36 700.

С най-висок дял от общия библиотечния фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90.5% (357 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти и микроформи) – 23 хил. и продължаващите издания (14 хил.).

През 2014 г. прожекциите в областта са 1 606 и са посетени от 23 318 зрители. В сравнение с 2013 г. прожекциите в кината се увеличават със  163,7%, а посещенията са с почти четири пъти повече, тъй като през 2014 г. е отчетено още едно кино на територията на област Добрич.

Прожектирани са 214 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 10 български, 30 европейски, 168 от САЩ и 6 от други страни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен