Затворници и реститути осъдиха България в Страсбург

Страната ни ще плати обезщетения по шест осъдителни решения на Европейския съд

Правителството прие за изпълнение шест решения на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България, съобщават от правителствената информационна служба.

По делото „Димчо Димов срещу България” Съдът единодушно е установил, че е нарушена забраната за изтезанията и нечовешкото и унизително отношение, както и на правото на зачитане на личния живот. Жалбата се отнася до обездвижването на Димов в продължение на девет дни на легло в медицинския център към Варненския затвор, както и с контролирането от страна на затворническите власти на неговата кореспонденция. Съдът намира, че продължителността на мярката за обездвижване е прекомерна и необоснована от поведението на жалбоподателя, а начинът на нейното изпълнение му е причинило на силно физическо и психическо страдание. Извършената от местните власти проверка по случая е имала ограничен обхват и не са засегнати основните аспекти на оплакването на жалбоподателя. Присъденото обезщетение е 12 000 евро за неимуществени вреди, както и 4000 евро за разходи и разноски по делото.

Нарушенията по делото „Ягнина срещу България” са на правото на достъп до съд и на правото на ефективни правни средства за защита, тъй като към момента на събитията националното законодателство не е предвиждало процедура за принудително изпълнение на решенията на административните съдилища. Неизпълнението на окончателно решение на ВАС от юли 2005 г. е на НЕЛК. На жалбоподателката е присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2400 евро, както и 1500 евро за разходи и разноски.

Неспазване на презумпцията за невиновност е причина за осъдително решение по жалбата на Тони Костадинов. През 2009 г. бившият полицай е арестуван по подозрение, че е част от престъпна група. Според Съда, изявленията на официални лица на пресконференция в деня на задържането са надхвърлили представата за предоставяне на информация и са създали в обществото впечатление, че жалбоподателят е сред най-влиятелните членове на престъпна група. Присъденото обезщетение за неимуществени вреди е 3600 евро, а за разходи и разноски – 1500 евро.

По жалбата „Илиева и др.” е установено нарушено право на собственост. Делото е свързано с прекомерни забавяния по реституционни процедури. На единия от жалбоподателите е присъдено обезщетение в размер на 2000 евро, на другите двама – по 1000 евро. Общо те получават и 1000 евро за разходи и разноски по делото.

Правителството ще изпълни и решенията на ЕСПЧ, с които определя обезщетения по две други дела – „Хаджигеоргиеви срещу България” и „Неделчева и други срещу България”. Делата, свързани с реституция на земи и обезщетение за одържавени земи, са разгледани и по тях са постановени решения през 2013 г., като Съдът е поставил срокове за постигане на съгласие между държавата и жалбоподателите. По първото дело реституционната процедура е приключила и жалбоподателите са въведени във владение, поради което присъденото им обезщетение за имуществени вреди е 8000 евро и 1000 евро за неимуществени вреди. По второто дело, въпреки проведените преговори, не е постигнато споразумение между страните за справедливо обезщетение и ЕСПЧ присъжда 20 050 евро имуществени вреди. Присъдени са и 544 евро за разходи и разноски.