Никола Казаков: трябва да се намали квотата за прием на бежанци

Ние също сме уязвима държава и сме подложени на засилен миграционен натиск, добави още директорът

4 млн. Евро получи България в навечерието на Международния ден на бежанците, предаде БНР.

През първата половина на 2015 година страната ни е приела 6000 бежанци, съобщи председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. От тях статут на бежанец са получили 2500 души, а над 300 души са получили хуманитарен статут. България обаче приема Международния ден на бежанците със смесени чувства:

"От една страна ние откликваме на проблемите на бежанците, предоставяме им закрила, устройваме ги, притесняваме се за тяхната съдба. Знаем, че им е много трудно, положението им е много трудно - бягат от войната, бягат от изтезания, бягат от мъчения", каза Казаков.

Според директора на Агенцията за бежанци Никола Казаков, страната ни желае да бъде намалена квотата за нас, тъй като нямаме необходимите възможности за тяхната издръжка

Българската държава подкрепя принципа на солидарността. В същото време, в предложението на ЕК беше записано, че Италия и Гърция са близо до военни конфликти, при тях има засилен миграционен натиск и това ги прави по-уязвими като държави.

Ние бихме искали и България да бъде причислена към тези държави, тъй като никой не бива да забравя, че основната сухопътна граница между Европа и Турция, това е сухопътната граница на България. Ние също сме уязвима държава и сме подложени на засилен миграционен натиск", каза Казаков.