Европа ни се скара за медиите, децата и бежанците

България е отбелязала известен напредък в повишаването на защитата на правата на човека

Съветът на Европа намира, че в България напредъкът по защитата на правата на човека остава бавен, особено за медиите, децата и бежанците.

България е отбелязала известен напредък в повишаването на защитата на правата на човека, но този напредък остава бавен и уязвим, особено що се отнася до правата на настанените в институции, мигрантите и свободата на медиите.

Това се посочва в изявление на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа Нилс Муйжниекс по повод доклада му от посещение у нас през февруари, предаде Дир.бг, цитирайки БТА.

Според доклада повод за безпокойство е медийната среда у нас. Липсата на плурализъм, непрозрачната собственост и финансиране на медиите, както и издателският контрол, упражняван от политици чрез рекламни и информационни договори, са сред основните безпокойства.

Българските власти трябва да подобрят независимостта на медиите, включително чрез разпределяне на приходите от обществени рекламни и информационни договори между частните медии по прозрачен и недискриминационен начин, пише в документа.

Комисарят препоръчва да бъде намалена заплахата от цензура или автоцензура, чрез отмяна на правомощието за налагане на глоби от Комисията за финансов надзор, пълно отпадане от наказателния кодекс на клеветата и осигуряване на ефективност на регулаторните и етичните медийни органи.

Муйжниекс отчита, че условията за прием на бежанци у нас са частично подобрени, но постигнатият напредък и съществуващите възможности за осигуряване на основна подкрепа определя като нестабилни.

Комисарят призовава българските власти да отстранят основните недостатъци в системата за ранно откриване, оценка и насочване на търсещи убежище със специални нужди, включително деца без придружител.

Муйжниекс препоръчва и да бъде ускорено извеждането от институции на оставените там деца и те да бъдат настанени при семейства, както и да получат обществени услуги.

Той препоръчва да се преразгледа системата на правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни, и да бъдат премахнати възпитателните интернати, в които се изпращат деца с противообществено поведение.

Въпреки че България се е ангажирала да даде възможност на хора с увреждания да излязат от институциите и да живеят в обществото, процесът на остава много бавен.

Една от основните пречки е действащият режим на правоспособност, който често води до настаняване на хора под пълно или частично попечителство в институции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен