Общината започва да работи за възрастните и хората с увреждания

Животът

23-06-2015, 14:23

Снимка:

снимка, obiavibg

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Бургас с награда за социална политика

Ще кандидатства, чрез евро средства да осигури правото им на независим живот

Бургас кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020". С проекти по новата оперативна програма Община Бургас желае да подобри качеството на живот за хората над 65 години и лицата с увреждания. Това ще стане чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване.
Чрез реализацията на предвидените дейности ще се предоставят интегрирани услуги за целевата категория, включително социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. От една страна по този начин ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга ще се даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходим асистент.
С европейски средства ще се подкрепи дейността на Звеното за услуги в домашна среда. Община Бургас ще се възползва от възможностите на тази програма, за да кандидатства и за средства, с които да закупи модерни, добре оборудвани микробуси за обслужване на хората с увреждания.
Междувременно за Бургас са определени и финансирани 13 680 часа по услугата Личен асистент, предоставяна в домашна среда. Срокът на тази социална услуга е до 29.02.2016 г.