Отнеха разрешителното на „Стройкомерс”

Причината – неправилно изземване на наноси от река Чепинска

Отнеха разрешителното на фирмата „Стройкомерс” ООД, която имаше право за изземване на наносни отложения от река Чепинска. Това стана с решение от 26 юни 2015 г. на директора на БД „Източнобеломорски басейн. В административния акт е включено разпореждане за предварителното му изпълнение, уточняват от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Към отнемане на разрешителното се пристъпи, след като в началото на месец май директорът на Басейнова дирекция - Пловдив - инж. Георги Семерджиев разпореди проверка по подаден сигнал, след което възложи на външна фирма, разполагаща с специализирано за оборудване, да извърши геодезично заснемане на 156 подробни точки от коритото на река Чепинска включително и на 5 напречни профила. Констатира се, че изземването на наносни отложения не е извършено съгласно заложените в проекта параметри и не са спазени котите на изземване и напречния профил.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"