Mрачен доклад за здравеопазването ни

Ниско финансиране, много слаби резултати от полаганите грижи и неефективно усвояване на ресурси

Ниско финансиране, много слаби резултати от полаганите грижи и неефективно усвояване на ресурси. Това са основните проблеми на България в сектор „Здравеопазване", отчете Европейската комисия.

На третото заседание на Съвета „Партньорство за здраве" в Министерски съвет председателят на Генералната дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните" към ЕК Филип-Михал Домански представи основните моменти от анализа на ЕК за състоянието на здравния сектор у нас и съответните препоръки, които ще бъдат официално приети след една седмица - на 14 юли.

След мрачната картина на българското здравеопазване, която обрисува, Домански побърза да успокои с това, че системите на здравеопазването са злободневна тема в целия ЕС.

Тази година 11 страни членки ще получат препоръки в тази сфера, изтъкна той, като подчерта, че за България това е една от областите, които още се нуждаят от структурни реформи, за да се подобри конюнктурата в държавата. Стана ясно, че за нас има една отделна глава в доклада, посветена изцяло на здравната система.

Системата не осигурява равен достъп до здравеопазване, сочи анализът на ЕК. В него негативен отзвук е намерил фактът, че близо 2 милиона българи не плащат здравните си осигуровки и не допринасят за финансиране на системата.

Отчетени са и твърде големите ни болници с прекалено голяма леглова база, което е характерен проблем за всички държави от бившия социалистически блок. ЕК ни препоръчва реформа за намаляване на легловата база така, че да не затварят болници, а да става с друг вид дейности въз основа на здравните нужди на населението.

Здравеопазването да се обвърже повече със социалните грижи, да се намалят свръххоспитализациите, тъй като са много по-скъпи като лечение от амбулаторното такова, посъветва ни Домански. По думите му, у нас все още е налице слабо здравеопазване, недостатъчни ресурси, проблеми с болниците.

Има и положителни моменти - слабо, но по-добро финансиране на амбулаторното лечение и приемането миналата година на Национална стратегия за здравеопазване. Картината не е напълно черна, има светлинка в края на тунела, потърси баланс в изказването си Домански.

От името на ЕК той посъветва управляващите да подобряват ефективното усвояване на средства в здравната система, както и да се извърши преглед на ценообразуването на услугите в здравеопазването - най-вече на клиничните пътеки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен