Край на изборния туризъм

Депутатите ограничиха регистрацията на стотици избиратели в едно жилище

Депутатите ограничиха окончателно регистрацията на стотици избиратели в едно жилище. Това стана с приемането на второ четене на текстове от Закона за гражданската регистрация.

Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, гласуваха депутатите.

При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание.

В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището, гласуваха народните представители.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"