От "Социално подпомагане“- Гоце Делчев обясниха за помощите за първокласниците

Размерът на еднократната помощ е 250 лева

Започна приемът на молби декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници, съобщава БНР. До 30 септември е срокът за подаване на молби за отпускането на помощта. От тази помощ могат да се възползват следните семейства:

Петя Чуркова – директор на „Социално подпомагане“ Гоце Делчев: „ Това са семейства, чийто средномесечен доход на член от семейството е до 350 лева. Вскички, които получават семейно добавки за деца до завършване на училище имат право и на тази помощ. До момента има подадени 24 за цялата дирекция, значи говорим за четирите общини. Сега е началото на кампанията. Очакваме до 30 септември всички правоимащи да си подадат необходимите документи.“

Документи за кандидатстването са молба-декларация от приемната, дохода за двамата родители и бележка от училището, където е записан първокласникът. Размерът на помощта е 250 лева. 714 са първокласниците, получили такава помощ през миналата додина в четирите общини в региона - Гоце Делчев,  Гърмен, Хаджидимово и Сатова.