Д-р Ваньо Шарков обсъди в Добрич разширяването на Спешната помощ

Европейската комисия отпуска средства в размер на 85 млн. евро

На работна среща в Областна администрация с участието на Зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, бяха обсъдени възможностите за разширяване и модернизиране на филиалите за спешна медицинска помощ в област Добрич.

         Срещата се проведе при домакинството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска. Присъстваха кметове и представители на общините, в които има филиали, директорът на РЗИ д-р Светла Ангелова, директорът на МБАЛ д-р Трифон Йорданов. Поводът бе предстоящото изпълнение на голям инвестиционен проект от Министерството на здравеопазването за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ в страната.

         Д-р Ваньо Шарков обясни, че Европейската комисия отпуска средства в размер на 85 млн. евро, финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. С тях ще бъдат закупени 400 линейки, медицинска техника и оборудване, ще бъдат модернизирани сега действащи или ще бъдат изградени нови спешни центрове и филиали към тях. Заместник-министърът подчерта, че за да може държавата да инвестира, общините трябва да прехвърлят собствеността от публична общинска в публична държавна. В зависимост от условията и целесъобразността, ще се премине към ремонт, реконструкция и разширяване на сега съществуващите филиали, а в друга част - към изграждане на нови помещения.

         Проектът ще включва инвестиции в 28 ЦСМП, 170 техни филиали и 34 спешни отделения в държавните лечебни заведения.

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"