Загиналите след разлива животни не били натровени

Животът

11-08-2015, 14:09

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Щетите от разлива на бензин са отстранени

Експертите от РИОСВ-Бургас извършиха многократни последващи проверки на мястото

Резултатите от извършеното химико-токсикологично изследване на биологични проби от намерените екземпляри нощна чапла и костенурка не показаха съдържание на органични вещества, сходни с нефтопродукти. Това заявиха от РИОСВ-Бургас. Заключението на медиците от специализираната токсикохимична лаборатория при Военно-медицинска Академия посочвало, че няма данни за отравяне с нефтопродукти, което да е довело до смъртен изход. 
След разлива на бензин от тръбопровода на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД край бургаския квартал Долно Езерово, намерените в района мъртви екземпляри бяха изпратени за патологоанатомично и хистопатологично изследване във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет и за химико-токсикологично във Военно-медицинска академия в София.
Експертите от РИОСВ-Бургас извършиха многократни последващи проверки на мястото. Огледи бяха извършвани на всички достъпни места по суша и с лодка в акваторията на езерото „Вая“ в границите на защитената местност, която е разположена в западната част на водния басейн. Оглед беше извършен и в защитената зона „Бургаско езеро“ от екологичната мрежа „Натура 2000“. Не бяха наблюдавани щети и отрицателни последствия върху фауната или неблагоприятно влияние върху смесената колония от чапли и корморани.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен