Включиха допълнителни обекти в актуализираната Програма за капиталови разходи на Добрич

Сумата възлиза на 22 251 698 лв.

Шест допълнителни обекти са включени в актуализираната Програма за капиталови разходи на Община град Добрич, одобрена на последното редовно заседание на Общинския съвет.

Три са добавените задачи в раздел „Собствени бюджетни средства”. Ще бъдат направени ремонти на детски площадки по проект „Обичам природата и аз участвам” на ПУДООС и дарение от едноличен търговец. Предвидено е изработване на предпазни скари за два кантара на обект „Регионално депо за отпадъци с. Стожер”, също и доставка на две помпи и изграждане на дренажна шахта в котелно помещение на Детска ясла №2. В раздел „Целева субсидия” е направено преразпределение на средства и е предвидено частично финансиране на изграждане на паркинг и ограда с цел благоустрояване на междублоково пространство по бул. „25-ти септември”, блокове 16, 39 и 41, като е проведена и обществената поръчка.

В раздела „Средства по проекти” са отразени новите проекти, по които общината работи – „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” и „Възстановяване функционирането на обекти, засегнати от наводнението, и осигуряване на превантивна инфраструктура в Добрич”. Средствата в първия раздел вече възлизат на 2 493 879 лв. Предвидени са повече средства за хидроизолзация на покриви на 9 целодневни детски градини. Увеличена е сумата и за строително-монтажни работи по автоспирки. Има предоставени следства и за обновяване на училища. В раздела, свързан с проекти, средствата възлизат на 19 343 144 лв., при предходната сума от 13 192 204 лв., като за трите раздела след актуализацията сумата възлиза на 22 251 698 лв., допълват от Община Добрич.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен