Ръководството на УМБАЛ - Плевен благодари на медиците, участвали в спасителната акция при тежката катастрофа край Плевен

Изпълнителният директор благодари за бързата професионална реакция

Ръководството на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД гр. Плевен и лично Изпълнителният директор доц. д-р Цветан Луканов, д.м. изказват искрени благодарности на всички лекари, специализанти, медицински сестри и санитари, оказали помощ на пострадалите и участвали в спасителната акция след тежката катастрофа със служители на Министерство на отбраната и последвалата катастрофа с линейка, пътуваща към мястото на ПТП.

Ръководството благодари за бързата професионална реакция на Началника на Спешно отделение д-р Петко Стефановски и неговия екип, приели пострадалите; на д-р Славейко Богданов, на проф. Радко Радев, на ст.м. с. Иванка Моллова и всички останали лекари и медицински сестри от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение и Централен операционен блок, които веднага са се отзовали в Спешно отделение и са се включили в прегледите и обработката на пострадали в катастрофата.

Д-р Кирил Недялков и д-р Иванче Ристовски през цялото време оказвали първа хирургическа помощ на пострадалите, а ортопедите д-р Йордан Вълешков и д-р Елин Благоев в екип с медицинските сестри от Ортопедичен кабинет са преглеждали и шинирали катастрофиралите на носилки в коридора. Д-р Елена Икономова преглеждала пострадалите с преносимия ехограф на място. Д-р Младен Овчаров от Клиника по неврохирургия пристигнал в болницата с личния си автомобил веднага след като разбрал за катастрофата и се включил в разпределението и обработката на ранените хора. Проф. Начко Тоцев, д-р Любомир Цанков и рентгеновия лаборант Петя Трифонова, както и д-р Васил Панчев от Клиника по Образна диагностика са успели да скенират бързо и своевременно всички пострадали, нуждаещи се от компютърна томография или конвекционална рентгенова диагностика.

Ръководството на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД благодари и на хирурзите доц. д-р Любомир Бешев, доц.д-р Сергей Илиев и д-р Господин Пейков за своевременната намеса при оперативните интервенции, на Главната медицинска сестра на болницата Ивайла Петкова, която успяла да повика и организира още медицински сестри и санитари от клиниките и кабинетите, за да се включат в обработката на пострадалите и транспортирането им до диагностичните звена и съответните клиники за лечение.

"В Спешно отделение бяха докарани наведнъж 9 човека, от които 6 в шок, като всеки един е трябвало да бъде прегледан, да му се включи кислород, да се обработят раните, да се прецени тежестта на травмите, да се инициира противошокова терапия, да се транспортират до операционните зали или до реанимация за интензивно лечение. Самоотвержеността и труда на медиците заслужава уважение и поздравление,защото такъв тежък случай с много пострадали изисква сериозни професионални умения и компетентност и високо обучен и квалифициран медицински персонал, какъвто Университетската болница доказа, че има", обобщава в поздравлението си доц. Луканов.