Проверяват театрите и концертите за касови апарати

При извършени 19 проверки до момента са съставени 4 акта

Инспекторите от „Оперативни проверки“ при ТД на НАП Варна извършват проверки на театри, музей и концерти на територията на цяла Североизточна България. Проверките имат за цел да установят спазени ли са промените в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените в наредбата се отнасят за всички търговци и институции, които издават билети срещу своите услуги и трябваше да купят и регистрират в НАП касов апарат, с който да отчитат продажбите си след 20 юли.

Контрол за спазването на новите изисквания е извършен и  на филмови и музикални фестивали, представления на цирк, историко-археологически резервати и др. При извършените 19 проверки до момента са съставени 4 акта за административно нарушение. При един от проверените театри данъчните са установили, че продажбите за спектаклите се извършват без наличието на касов апарат, за което е съставен акт, като размерът на санкцията за това нарушение може да достигне до 10 000 лева. Останалите актове са съставени за други нарушения на данъчните закони.

При извършените проверки на концерти, провеждани в гр. Добрич, данъчните не са установили нарушения на новите законови изисквания.

От НАП напомнят, че изключение от новото правило за издаване на касови бележки при продажба на билети срещу услуги се прави в случаите, когато става въпрос за продажба на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, както и при продажбата на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри. Тези билети за транспорт или участие в хазартни игри обаче трябва да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, както и да са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Контролът по изпълнението и спазването на въведените данъчни промени продължава на територията на цяла Североизточна България, като се разширява обхватът на  проверяваните търговци и институции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен