Открит навреме, ракът на гърдата е лечим

Реконструкция на гърдата със собствена тъкан е по-надежден метод в дългосрочен план

Отдаден на мисията да предоставя качествени здравни услуги на своите пациенти и в стремежа да отговаря на всичките им медицински нужди, Анадолу Медицински Център откри Център за лечение на рак на гърдата. Под ръководството на проф. д-р Метин Чакмакчъ, дългогодишен кадър на истанбулската болница, Центърът предоставя комплексна диагностика и лечение – от рутинен скрининг до пластична хирургия.

След първоначалния преглед пациентите преминават изследване чрез мамография – рентгенов метод за диагностика на млечните жлези. Това е най-точният скрининг тест за диагностициране на злокачествени образувания в млечните жлези, дори когато няма никакви симптоми за наличието им. Целта на този тест е да се следи състоянието на млечните жлези и евентуално да се установи наличието на промени и аномалии, които своевременно да бъдат овладени. В Центъра за лечение на рак на гърдата, освен мамография, в случаите когато е необходимо, специалистите извършват и ултрасонография, биопсия и ядрено-магнитен резонанс.

Мултидисциплинарният подход, неделима част в работата на многопрофилната болница в Истанбул, се прилага и в Центъра. „Всеки отделен случай ще се изследва и оценява от съвет, състоящ се от специалисти в отделенията обща хирургия, медицинска онкология, радиационна онкология, ядрена медицина, радиология, пластична хирургия и психиатрия. Всяка седмица екипът ще се събира за да обсъди и назначи най-подходящия план за лечение на конкретния пациент“, информира проф. д-р Чакмакчъ.

„При рак на гърдата няма нужда от паника, а от здрав разум“, казва специалистът. „Ние искаме жената да познава тъканната структура на гърдата си, защото по този начин ще може навреме да забележи промяната. В момента, в който усети някаква маса - главно в гърдата, но понякога може да се срещне и в областта на подмишницата, жената трябва незабавно да се консултира с лекар - специалист обща хирургия.

Благодарение на модерните технологии, които позволяват извършване на ранна диагностика, ако ракът на гърдата бъде открит в ранен етап, резултатите от лечението могат да бъдат положителни и заболяването - овладяно. „При лечение в ранен стадий ние прилагаме техниката биопсия на сентинелен лимфен възел, която допринася за запазването на жизнения стандарт на пациента. С помощта на малка игла през гърдите на пациента се инжектира вещество и чрез устройство, наречено гама камера, проследяваме пътя на веществото до лимфните възли. Там, където се отчете високо ниво радиоактивно вещество, това означава наличие на сентинелен лимфен възел. Непосредствено преди операцията, вътре в гърдата, инжектираме и оцветяващо вещество наречено „синьо вещество”, което да потвърди местоположението на възела и правилния избор за прилагане на процедурата - чрез малък разрез се отстранява само определеният възел. Така, вместо да бъдат отстранявани 15-20 лимфни възела в акселарната зона, се отстранява един единствен възел“, информира проф. д-р Чакмакчъ. Тази процедура не може да се прилага, обаче, при пациенти, при които по време на прегледа са установени лимфни възли с осезаеми размери и е необходимо те да бъдат отстранени.

Специалистите от Центъра за лечение на гърдата се стремят да запазят гърдата на жената. Целта не е да се премахне цялата гърда, а да се отстрани само тумора според съответните правила. Понякога обаче това не е възможно. Тогава методът, който трябва да се приложи за реконструкция, до голяма степен зависи от метода, използван при отстраняване на гърдата. В случаите когато е отстранена само една част от гърдата или ако тъканта е отстранена, но кожата е запазена, реконструирането чрез протеза дава положителни резултати. Когато кожата на гърдата е отстранена до голяма степен или при пациенти, подложили се на лъчетерапия, изграждането на гърда от собствена тъкан е единственият вариант. Като цяло протезна реконструкция е по-прост метод, при който се постига по-добра съразмерност и съответствие на цвета на кожата с другата гърда. За разлика от това, реконструкцията със собствена тъкан дава по-естествени резултати и е по-надежден метод в дългосрочен план. Изборът за метод зависи от съвместното решение на пациента и естетичния хирург.

За повече информация посетете http://www.anadolumedicalcenter.bg/

Визитка:
Проф. д-р Метин Чакмакчъ - директор на Център за лечение на рак на гърдата към Анадолу Медицински Център
Проф. Чакмакчъ завършва медицинското си образование в Университета Хаджеттепе в Анкара. В същия университет завършва и специализация по обща хирургия. Завършва и следуниверситетско обучение за управление на медицински институти. Работи в различни медицински институции в Европа и САЩ, а в Анадолу Медицински Център първоначално завежда отделението по обща хирургия. Проф. д-р Метин Чакмакчъ е член на Американския колеж на хирурзите, на Американския колеж на главните лекари и на Европейската комисия за хирургия.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"