Да дадем зелен светофар на Пловдивския бизнес

За да са богати пловдивчани, трябват добри условия за бизнес

Радослав Бозуков, кандидат за общински съветник от ПЛОВДИВ УТРЕ:

Радослав Бозуков е председател на Бизнес експертния съвет (БЕС) от 5 години и е един от учредителите му. БЕС е организация на пловдивския бизнес, обединяваща около 40 фирми с близо 4000 работници. Зам.-председател на Съвета по туризъм в Пловдив, член на Консултативния съвет по туризъм, председател на Управителния съвет на движение „Спорт за всички“. Дългогодишен генерален спонсор на Драматичен театър – Пловдив. Удостояван с награда „Пловдив“ за меценатство в културата. Има две специализации в областта на стратегическия мениджмънт и лидерството. Занимава се със собствен частен бизнес в областта на хотелиерството и ресторантьорството повече от 20 години. Следва веруюто, че богат град и богати граждани има там, където са налице добри условия за бизнеса. Счита, че в настоящия момент малкият и средният бизнес имат нужда от представителство и защита. Препятствията в живота му винаги са го амбицирали.

Когато през 1989 г. избягах от училище, за да отида на първия митинг на СДС пред „Александър Невски“, видях в очите на хората страст и надежда за нещо голямо, ново; нещо, което ще донесе, освен бленуваната свобода на словото, и просперитет на обществото. За съжаление, 26 години по-късно, когато погледна в очите им, тази страст и жар липсват.
Вглъбени в трудното си ежедневие, хората от малкия и средния бизнес са прекалено заети със собственото си оцеляване. И това е разбираемо. Те не желаят да вдигнат очи от ежедневието и да се опитат да повлияят на средата около себе си.
И вече не само липсва надежда в очите на бизнеса. По-тревожното е, че има и страх – от силната власт, която може да смаже всеки осмелил се да попита : „А това защо“?
Политиците повтарят като мантра, че малкият и средният бизнес са гръбнакът на всяка държава. Нашата държава обаче май стана безгръбначна.
През последните 8 години видях отчаянието и срама на много мои приятели – собственици на бизнес, които преди това в продължение на години с две ръце са съграждали къщичката си от нулата. На всички тях аз казвам: „Огледайте се около себе си: вие сте прекрасни професионалисти, но в живота винаги има и непредвидими ситуации. Когато попаднеш в окото на бурята, нещата не зависят само - нито от твоя опит, нито от твоите умения.“ Моят призив към тях е: „Изправете се и започнете отначало, защото обществото ни има нужда от вас!“
И ако преди говорехме, че е достатъчно държавата, респективно общината, да не ни пречат, към днешна дата сме убедени, че основната им функция е да създават по-добри условия за бизнес и инвестиции. Трябва да ги научим да ухажват парите и да ги привличат. Защото парите, особено в годините на криза, освен че са оскъдни, много бързо бягат, когато усетят заплаха.
Именно заради това ние от ПЛОВДИВ УТРЕ искаме да променим отношението на общината към малкия и средния бизнес. Пътят за това е да имаме повече общински съветници, които да представляват пловдивския бизнес. Основните моменти на които залагаме са:
Първо електронната община най - после да се случи. Така ще премахнем недобрите практики по отношение на дългите срокове и завишените разходи за административни услуги на фирми и граждани.
На следващо място е време да се довършат съществуващите публични регистри за осъществяване на ефективен контрол и равнопоставеност на всички фирми, ползващи общински имоти и услуги.
Друга важна стъпка е да се фокусираме върху възлагането и изпълнението на обществените поръчки, тъй като през последните години те заемат все по-голям дял от икономиката. В момента ние сме свидетели как условията на обществените поръчки са така написани, че победителят е ясен още в началото. Това обезверява бизнеса, отблъсква сериозните фирми, които не искат да участват в състезание с предизвестен победител. Това лишава обществото от възможността по-добрите фирми да изпълняват големите проекти за Пловдив – с по-добро качество и в по-кратки срокове. Решението, което ние от ПЛОВДИВ УТРЕ предлагаме, е създаване на отделен публичен регистър, който да проследява целия процес на една обществена поръчка – от изготвяне на заданието до изтичане на гаранционните срокове.
Един от големите проблеми пред бизнеса е несправедливата и несъразмерна такса смет. Община Пловдив трябва да изгради и приеме методология, така че тя да се определя не от цените на имотите, а от съответното количество „произведен отпадък“. С това тази тежест за бизнеса ще намалее поне два пъти и полвина.

Ние от ПЛОВДИВ УТРЕ предлагаме и намаляване на данъка за прехвърляне на недвижим имот, който за Пловдив е с размер - 2,5%. Считаме, че трябва да бъде свален до 1,5%, като това ще стимулира инвеститори да вложат парите си в града. От съществено значение е още да се огледат и коригират всички административни такси, като очакването ни е, че те ще могат да бъдат намалени средно с 30%.
За да могат малките и средните фирми в града да планират своето бъдеще и да работят спокойно, основен фактор е предвидимостта на бизнес средата. Бизнесът също желае да прогнозира своите разходи - така, както общината планира бюджета си. С присъствието си в Общинския съвет ние ще гарантираме, че община Пловдив няма да предприема резки движения по отношение на финансовите и други тежести към фирмите.
Аз разглеждам Общинския съвет като средище, в което да изпратим можещите и успешните хора; тези, които не просто имат идеи за развитието на града ни, но и успешни проекти зад гърба си. Така ще върнем вярата на пловдивчани, че държат в ръцете си не само своето настояще, но и бъдещето на децата си.
Виждам, че на преден план в съзнанието на хората излизат проблемите с доходите и работните места. Затова бизнес и бизнесмен вече не са лоши думи. Ще се радвам, ако все повече хора осъзнаят, че първо трябва да дадеш, а после да вземеш. Според мен добрите условия за бизнес са в основата на просперитета на обществото. Първо някой трябва да създава, а чак след това политиците да преразпределят.

Ако обичате Пловдив, ако искате вие да решавате какъв ще бъде ПЛОВДИВ УТРЕ, гласувайте! Гласувайте със сърце, защото гласувате за своето бъдеще!Снимка на Деня

Щрихи от Плевен