Започва събаряне на незаконни басейни в „Русалка“

Жалбата на собствениците и останала без уважение

За днес е предвидено да започне принудителното събаряне на незаконен строеж “Комплекс от басейни с кафе аперитив” във ваканционно селище „Русалка“. Издадената през 2011 г. заповед на началника на РДНСК Североизточен район за премахването му е потвърдена от всички съдебни инстанции, съобщава topnovini.bg.

Тя е издадена въз основа на констативен акт от ноември 2012 г. Направен е извод, че с оглед отмененото разрешение и липсата на строителни книжа, строежът се явява незаконен.

От ваканционно селище „Русалка“ АД, представлявано от Евгения Банева, са подали нова жалба в Административния съд в Добрич с искане за спиране на принудителното изпълнение на заповедта, но тя е оставена без уважение поради нередовност.

Застроената площ на комплекса от басейни е 537 кв.м.