България и ЕК създават газов хъб "Балкан"

Днес подписваме за връзката между газовата ни система с гръцката

Съвместна група между правителството на България и Европейската комисия ще работи за развитието на търговска концепция, бизнес- и финансов план за създаването на газов хъб "Балкан", съобщиха от правителствената пресслужба малко преди подписването на окончателното инвестиционно решение за изграждането на връзката между газовите системи на България и Гърция, която се съфинансира от Брюксел и се очаква да захрана бъдещ газоразпределителен център у нас.


За това са се разбрали вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и Клаус-Дитер Борхард, директор "Вътрешен енергиен пазар" на Европейската комисия. Работата на групата ще започне с оценка на законовите, нормативните и финансови аспекти на проекта. Работната група ще се фокусира и върху идентифицирането на решения за основно срещаните предизвикателства при развитието на стабилна регулаторна рамка и търговска среда, целящи улеснено свързване между България и останалата част от Югоизточна Европа.


"Географското разположение на България и съществуващата газова инфраструктура осигуряват стабилна основа за развитието на регионален газов хъб", заяви вицепремиерът Дончев, цитиран в съобщението. Той допълва, че българското правителство полага усилия за създаването на стабилна регулаторна рамка и добре развита търговска среда, в съответствие с правото на ЕС.


Проектът Газов хъб "Балкан" подкрепя стратегията на България да диверсифицира своите енергийни доставки и маршрути. Той също е в съответствие с нуждите на региона, идентифицирани от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа, както и от Европейската стратегия за Eнергиен съюз, посочват от Министерския съвет.


От името на комисар Мигел Ариес Канете, Клаус-Дитер Борхард е подчертал големия интерес на Европейската комисия за развитие на газовия сектор в Югоизточна Европа, за да се гарантират доставките за всички страни в региона. Изграждането на регионален център за газ в България може да бъде важен трамплин за постигането на тази цел. Поради това комисар Канете приветства създаването на тази работна група.


Борхард заключи, че "Европейската комисия отчита напредъка на България в развитието на газовата инфраструктура, в придвижване на регулаторните й проекти, както и в пълното прилагане на достиженията на правото на ЕС като неразделна част от работата, необходима за проекта Газов хъб "Балкан".