От полицията предупреждават да се внимава с пиратките

Нарушителите се глобяват от 500 лв. до 3000 лв.

Неправилната употреба на пиротехнически изделия всяка година е съпроводена с нежелани инциденти – наранявания, пожари и други, напомнят от полицията в Добрич.

Напомняме, че пиротехнически изделия могат да се продават само в търговски обекти, на които е издадено Разрешение за търговия с тях от МВР.

Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкция за употребата му на български език. При използване на пиротехническо изделие спазвайте инструкцията му за употреба!

Забранена е продажбата и употребата на пиротехнически изделия с видимо повредена, разкъсана опаковка, фитил и др.

Забранена е продажбата на фойерверки от категория I- на лица под 12 години, от категория II - на лица под 16 години, от категория III -  на лица под 18 години.

От полицията напомнят за забраните за:

- употребата на пиротехнически в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на категория на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

-  носенето и употребата на неогнестрелни оръжия (газ-сигнални пистолети и пневматични пушки) на обществени места;

- употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити;

- носенето и употребата на огнестрелни оръжия по време на  масови мероприятия, в обществени заведения за хранене и увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения в социални домове, при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества.

На нарушителите се налагат глоби в размер от 500 лв. до 3000 лв.  

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен